Πωλητής
Ρεπορτάζ

«Σχεδία, Πωλητής για μια ώρα» – Ήρθε η ώρα της επιστροφής – Σάββατο 25 Ιουνίου

«Σαν σε ιεροτελεστία, ενδύθηκα το κόκκινο ρούχο με το όνομά μου στο ταμπελάκι. Τι περηφάνια ήταν αυτή! Υψώθηκε το αρθριτικό […]