Ένας πόλεμος

T-shirt Stories: Ένας πόλεμος που πρέπει να δίνεται κάθε μέρα

T-shirt Stories: Ένας πόλεμος που πρέπει να δίνεται κάθε μέρα

Πόλεμος στους φασίστες της διπλανής πόρτας. Υπάρχουν κι αυτοί κι η συμπεριφορά τους είναι χειρότερη ακόμη και από τους “επώνυμους” ακροδεξιούς, φασίστες εντός κι εκτός κοινοβουλίου. 

Αυτόν τον πόλεμο δίνουμε κάθε μέρα, πρέπει να δίνουμε κάθε μέρα. 

Και να μάθουμε και στα παιδιά μας να τον δίνουν.

Ένας πόλεμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιάννης Καφάτος

Σχόλια

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top