19/10/2021
Θεόδωρος
Point of View

Ένας άλλος Θεόδωρος

01/12/2017

Καθόταν στην γωνία του δρόμου, πάνω στο πεζοδρόμιο σε ένα χειροκίνητο αμαξίδιο. Τον είχα δει …>