05/07/2020
ορατό
Point of View

Το μη ορατό

14/06/2020

Πολλές φορές σκέφτομαι πως η ονομαζόμενη «κατάσταση πραγμάτων», δηλαδή ό,τι βιώνουμε καθημερινά μέσα από ό,τι …>

1 2