Διαφορετικότητα
Υγεία

Διαφορετικότητα

Η λέξη διαφορετικότητα εμπεριέχει μια αρνητική έννοια γιατί περικλείει την προκατάληψη, και τη διάκριση. Ο όρος διαφορετικότητα βέβαια έχει να […]