Αφιερωμένο στα ζάμπλουτα αφεντικά

Δυστυχώς αυτή τη φορά η "έμπνευση" έχει και προσωπικό χαρακτήρα! Κι εγώ όμηρος, μαζί με τους άλλους υπαλλήλους του Mega, των δύο πιο πλούσιων οικογενειών της Ελλάδας! 
Στην ουρά κι εμείς των εκατομμυριών που υφίστανται τις ταπεινώσεις από τράπεζες, εισπρακτικές, από το βλέμμα των παιδιών τους, που θέλουν πάντα κάτι, όχι με δική μας ευθύνη αλλά επειδή μας έχουν ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ, αυτοί που μπορούν να "αγοράσουν" ό,τι θέλουν.

Αυτά… για την ώρα! Καλοφόρετο!

Σχόλια

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top