Είσαι η ελ…πήδα μας – που λέει και το τραγούδι

Το σκουτί αυτό, το T-shirt είναι αφιερωμένο σε όλους τους απλήρωτους εργαζόμενους "ζάμπτωχων" ιδιοκτητών

που τους εκμεταλλεύονται

Σχόλια

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Διαβάστε ακόμα

Scroll to Top