10/12/2022

Ο Δεκάλογος του Σωστού Μηχανογραφικού


Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού αποτελεί τη σημαντικότερη διαδικασία όχι μόνο των Πανελληνίων αλλά ολόκληρου του Λυκείου καθώς πρακτικά μέσω αυτής ο μαθητής καλείται να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πλήθος δεδομένων που είναι οι επιδόσεις του, οι προτιμήσεις του, οι κλίσεις και σειρά άλλων παραμέτρων.

Η προθεσμία υποβολής τόσο για τους απόφοιτους των Γενικών όσο και των Επαγγελματικών λυκείων λήγει την άλλη Παρασκευή 8 Ιουλίου!

Έχει αποδειχθεί στην πράξη πως, στατιστικά, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των μαθητών και γονέων που υλοποιούν τη συγκεκριμένη διαδικασία έπειτα από προσεκτική αναζήτηση και κατάλληλη πληροφόρηση.

Η επιστημονική ομάδα της Employ, με βάση την πολυετή εμπειρία της σε χιλιάδες μηχανογραφικά, παραθέτει ακολούθως κωδικοποιημένα κάποια βήματα και αρχές που θα πρέπει να εφαρμόσει ο κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να διεκπεραιώσει τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναλυτικά:

  1. Ξεκινάμε με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Απαραίτητα αφετηρία είναι τα «θέλω» της οικογένειας ή του κοινωνικού περίγυρου. Ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι κλίσεις του (συχνά τα ψυχομετρικά τεστ δίνουν πλήρη εικόνα στο θέμα αυτό) και πως μπορεί να τις αξιοποιήσει δημιουργικά μέσω ενός επιστημονικού κλάδου.

  1. Κάνουμε μια λεπτομερή έρευνα όλων των τμημάτων των επιστημονικών πεδίων που έχουμε πρόσβαση. Διερευνούμε με ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα συνδεόμενα επαγγέλματα κ.λπ. Δεν εξετάζουμε μόνο τα τμήματα που γνωρίζουμε ή μας ενδιαφέρουν και αγνοούμε παντελώς τα υπόλοιπα, διότι μπορεί σε κάποιο από τα υπόλοιπα να ανακαλύψουμε ένα τμήμα που μας ταιριάζει, μας αρέσει και εν τέλει μας οδηγεί στο επαγγελματικό πεδίο που μας ενδιαφέρει. Το ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ έχει ως στόχο να σας βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό σε αυτό το βήμα παρέχοντας σας συγκεντρωμένες όλες αυτές τις σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε. Επίσης, δεν μας απασχολούν τόσο άμεσα τα μεταπτυχιακά προγράμματα ως πρώτιστο κριτήριο επιλογής ενός τμήματος.

  2. Θεωρούμε ως υπόθεση εργασίας ότι έχουμε συγκεντρώσει τον μέγιστο αριθμό μορίων π.χ. 20.000 μόρια! Κατά αυτόν τον τρόπο, ξεδιπλώνουμε πράγματι τις επιθυμίες μας και διασφαλίζουμε ότι θα δηλώσουμε και τμήματα τα οποία ενδεχομένως παραλείπαμε διότι έχουμε μεγάλη βαθμολογική διαφορά. Δεν χάνουμε κάτι με αυτόν τον τρόπο, ούτε ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να εισαχθούμε στα υπόλοιπα τμήματα, που είναι κοντά στη βαθμολογία μας, όπως εσφαλμένα πιστεύουν πολλοί μαθητές. Η σειρά προτίμησης σε συνδυασμό με τα μόρια μας ορίζει που θα «κλειδώσει» η εισαγωγή μας και όχι μόνο η αύξουσα κατανομή των τμημάτων αποκλειστικά!

  3. Δημιουργούμε επιθυμητές ομάδες τμημάτων – κλάδων, εντάσσουμε τα σχετικά τμήματα και τις ιεραρχούμε ανάλογα με τις επιθυμίες και τα κριτήρια μας. Για παράδειγμα:

Α) Φιλολογίες (Φιλολογίες Ε.Κ.Π.Α., Ιστορικό Αρχαιολογικό Α.Π.Θ., Φιλοσοφίας Πατρών κ.λπ.)

Β) Ξενόγλωσσα τμήματα (Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών κ.ο.κ.)

Γ) Καλλιτεχνικά (Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Κινηματογράφου κ.λπ.).

  1. Μετά την ιεράρχηση αυτή, λαμβάνουμε υπόψη και άλλες σημαντικές παραμέτρους. Στο σημείο ο κάθε ενδιαφερόμενος θέτει τις επιμέρους παραμέτρους όπως η πόλη φοίτησης, τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας, η αντιστοιχία ενός τμήματος εφόσον δικαιούται μετεγγραφής κ.ά.

  2. Δεν παρασυρόμαστε από τα μόρια ενός τμήματος. Η θέση που έχει κάθε σχολή δεν αντικατοπτρίζει πάντα και τις προοπτικές των αποφοίτων της. Υπάρχουν τμήματα που είναι χαμηλά βαθμολογικά και πρακτικά μας δίνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με ομοειδή τμήματα που βρίσκονται σε υψηλότερες βαθμολογίες. Αντίστοιχα και τμήματα με υψηλές βαθμολογίες τα οποία είναι τρομερά κορεσμένα στην αγορά εργασίας. Συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί μαθητές είναι να δηλώνουν τμήματα κατά αύξουσα σειρά των μορίων τους γιατί θεωρούν πως έτσι δε θα «χαραμίσουν» τα μόρια τους.

  3. Δεν υπάρχει καμία σχολή που να είναι «διαμάντι» για όλους τους υποψήφιους. Το γεγονός ότι κατά περιόδους δημοσιεύεται σχετικές μελέτες και έρευνες για τμήματα και επαγγέλματα με θετικές προοπτικές είναι ένα επικουρικό στοιχείο για τις επιλογές μας και όχι το πρώτιστο κριτήριο. Το ότι κάποιος κλάδος αναμένεται να γνωρίσει άνθηση δεν σημαίνει πως εφόσον τον επιλέξουμε θα εξελιχθούμε και εμείς παράλληλα σε πετυχημένους επαγγελματίες με «σίγουρη» επαγγελματική αποκατάσταση. Η Employ δημοσιεύει συχνά άρθρα και σχετικές μελέτες για τα επαγγέλματα του μέλλοντος και για τις προοπτικές των τμημάτων. Ωστόσο, πάντοτε πρεσβεύει πως θα πρέπει να ισχύει ο απαράβατος κανόνας «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» στην αξιοποίηση αυτών των μελετών.

  4. Τμήματα με γενικό υπόβαθρο είναι ασφαλέστερες επιλογές από εξειδικευμένα τμήματα για πολλούς υποψηφίους. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν είναι σίγουρος για τις τελικές του επιλογές ή δεν μπορεί να αντιληφθεί την αποστολή και τις δυνατότητες ενός εξειδικευμένου προγράμματος σπουδών, είναι προτιμότερο να επιλέξει «κλασικά» τμήματα π.χ. βιολογίας, φυσικό κ.λπ. από κάποια άλλα που έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό προς ένα εξειδικευμένο πεδίο μιας επιστήμης.

  5. Προσέχουμε τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Τμήματα με ειδικό μάθημα (π.χ. Αγγλική Φιλολογία) έχουν βαθμούς πρόσβασης αρκετά χαμηλότερες από αυτούς για τους οποίους μας προδιαθέτουν τα μόρια εισαγωγής και συχνά έχουν μεγάλες αυξομειώσεις στη διακύμανση των μορίων τους.

  6. Συμπληρώνω και το μηχανογραφικό της Κύπρου. Εφόσον έχω βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο του 10, δεν παραλείπω να δηλώσω τμήματα και από τα δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια που προσφέρουν θέσεις στους Ελλαδίτες υποψηφίους καθώς το μόνο που έχω να κάνω είναι να συμπληρώσω το αντίστοιχο μηχανογραφικό. Κατά αυτόν τον τρόπο διεκδικώ θέσεις και στην Κύπρο, όπου μπορώ να βρω όλες τις βασικές ειδικότητες (δείτε αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου).


10+1 Μη ξεχνάτε πως το μηχανογραφικό είναι απλά το 1ο βήμα. Το τμήμα που θα εισαχθείτε και ο κλάδος που θα επιλέξετε δεν σημαίνει πως de facto θα σας οδηγήσει στο συγκεκριμένο εργασιακό ρόλο που έχετε κατά νου. Η επεξήγηση είναι διπλή.

Η σταδιοδρομία μας δεν εξαρτάται από το πρώτο πτυχίο αποκλειστικά αλλά και από μια σειρά άλλων παραγόντων όπως η μεταπτυχιακή μας εξειδίκευση, οι δεξιότητές μας, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ο τόπος απασχόλησης κ.λπ.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας διαφοροποιείται ταχύτατα, και πολλές φορές ανεπαίσθητα, με συνέπεια κανείς να μην μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τις απαιτήσεις και το job description που θα διαμορφωθεί για τις επιμέρους θέσεις κάθε κλάδου.

Αυτός είναι και ο λόγος που η αρχική μας αυτή επιλογή θα πρέπει να συνθέτει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές που είναι οι κλίσεις μας, οι δυνατότητες του κλάδου αλλά και το σημαντικότερο: το ενεργό μα ενδιαφέρον και το πάθος για αυτόν τον κλάδο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αυτό είναι το ασφαλέστερο κριτήριο για την επιλογή μας που θα μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία στις οποιεσδήποτε απαιτήσεις της μελλοντικής αγοράς εργασίας.

DIAKROTIMA-LOGO-MIKRO

 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*