05/12/2023

Ημέρα της Γυναίκας, σήμερα δεν είναι γιορτή

γιορτή

Σήμερα δεν είναι γιορτή (ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι αν το σκεφτούμε λίγο). Είναι μια μέρα που επιλέχθηκε για να υπενθυμίζει, πως οι γυναίκες κάθε μέρα είναι ισότιμα μέλη των κοινωνιών και δεν αποτελούν χρωμοσωμιακή μειονότητα. Κι αυτό δεν τους χαρίστηκε. Το κέρδισαν με αγώνες, αίμα, ζωές. Και ακόμα και σήμερα, σε πολλές γωνίες του πλανήτη εξακολουθούν να αγωνίζονται για τα αυτονόητα. Αν θέλουμε όλοι να τιμούμε τους αγώνες των γυναικών πρέπει να στεκόμαστε καθημερινά συμπαραστάτες. Καθημερινά.

Ηλία Ελενα

Εκ του ΔΣ των Proud Seniors Greece ( Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50+)

8th March is not a day to celebrate, or at least it should not be, if we think of it. It is a day to remember that women are equal members of the society and they do not constitute some chromosomal minority. And this was not given to them. Women has fought for it and won it with struggles, blood and lives. And even on this day, in many corners of the globe, they are still fighting for the obvious. If we all want to commemorate women’s struggles, we have to stand with them every day. Every-single-day.

Elena Ilia

Proud Seniors Gr (supporting 50+ LGBTQI individuals)


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*