26/02/2024
Εκκενώσεις
Point of View

Εκκενώσεις: ο Άριστος

25/08/2023

Αυτό είναι το δόγμα! Εκκενώσεις περιοχών, χωριών, οικισμών, μοναστηριών, οικιών κλπ να γλυτώσουν οι άνθρωποι. …>