08/06/2023
που ρέει
Point of View

Το νερό που ρέει

17/08/2020

Εκτός από «τα πάντα… ρει και μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν» (Ηράκλειτος), είναι και το …>