24/04/2024
νούμερα
Point of View

Είμαστε νούμερα…

16/02/2022

Η ανθρώπινη συμπεριφορά, στη διάρκεια του χρόνου, ήταν πάντα ψυχρή, έως και αδιάφορη ως προς …>