24/02/2024
Ατομική
Υγεία

Ατομική ευθύνη

17/03/2023

«Ν΄ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη …>