22/03/2018

το tweet της ημέρας...

Κι αν είσαι και μουλάς με την αράδα σου θα πας #welcome_mesaionas #viewtag

Επι-Θεώρηση Επικαιρότητας

Επιθεώρηση επικαιρότητας #32

12/02/2018

Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στη Νέα Δημοκρατία πάλι δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες Με μια …>

1 2 3 4